logo 7Comm in

DOBRÉ NÁSTROJE VEDOU K DOBRÝM VÝSLEDKŮM

RISK MANAGEMENT

Náš Risk Management tým má na starosti interní zajištění obchodních aktivit firmy v oblasti řízení rizik, tj. kreditní, operační a tržní rizika, finanční oblast a regulatorní rizika (Compliance). Tento tým nastavuje např. limity a metriky pro obchodování, sleduje obchodní činnosti, zpracovává reportingy a aktivně řídí expozice.

Dále řeší finanční zajištění na burzách a velikost otevřené pozice FX. Rovněž monitoruje plnění povinností vyplývající z obecně závazných regulatorních předpisů a legislativ.
tymy1
tymy2
TRADING OPERATIONS


Interní zajištění obchodních aktivit v oblasti podpory, software a IT, zajišťuje odborný útvar Trading Operations. Je rozdělen na následující útvary: Back Office, Business Innovations a Business Operations.

Každý z těchto útvarů má na starosti svěřenou oblast.

BACK OFFICE

Hlavní náplní tohoto útvaru je evidence povolenek, konfirmace obchodů, scheduling a také zajišťování podkladů pro fakturaci.

BUSINESS INNOVATIONS

Spravuje a vytváří softwarové nástroje pro podporu obchodních činností společnosti, integruje řešení třetích stran, řeší IT projekty.

BUSINESS OPERATIONS

Poskytuje přímou podporu ostatním útvarům, řeší jejich požadavky, vytváří nové reporty obchodu s komoditami, nastavuje nové funkcionality, udržuje reportovací nástroje.

NEJLEPŠÍ PODPŮRNÁ SLUŽBA MÁ LIDSKOU TVÁŘ